Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Szkoła Podstawowa w Boleścinie informuje, że przetwarza dane osób fizycznych
zgodnie  z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1), zwanym dalej RODO.