UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019 Mszą Świętą,
która odbędzie się o 8.30 w Kościele w Boleścinie.
Następnie udamy się do budynku szkoły na apel oraz spotkanie z wychowawcami klas.
Ze względu na uroczysty charakter wydarzenia
przypominamy wszystkim o odpowiednim stroju galowym.
Charakter stroju regulują zapisy Regulaminu Uczniowskiego.
Uczniowie powinni mieć ze sobą zeszyt wychowawczy i przybory do pisania,
które będą potrzebne na spotkaniu z wychowawcami.
Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w uroczystości.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.Szkoła Podstawowa w Boleścinie informuje, że przetwarza dane osób fizycznych
zgodnie  z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str.1), zwanym dalej RODO.